Uverejnené Vložiť komentár

IRŠAI OLIVER MUŠT

IRŠAI OLIVER MUŠT

Po vianočných prípitkoch nám dobre padne aj niečo nealkoholické. Napríklad taký IRŠAI OLIVER MUŠT – 100 % šťava bez alkoholu pre deti, tehotné ženy, športovcov, bez pridania konzervačných látok. Výrobok je iba pasterizovaný, aby vydržal

Vyrába ho rodinné vinárstvo spod Malých Karpát – Víno Rariga. Ich cieľom je vyrábať v menšom množstve, ale zato kvalitne. Túto teóriu dokazuje množstvo získaných medailí na viacerých väčších výstavách zvučných mien ako Vinoforum, Vínne trhy Pezinok či Vitis Aurea Modra. Ročná produkcia vinárstva Víno Rariga dosahuje 45 tisíc fliaš a je určená pre vinotéky, gastronomické zariadenia a samozrejme pre milovníkov vína

Uverejnené Vložiť komentár

Denisa Slavkovská – VNÚTROPLOCHY – Výstava

Denisa Slavkovská

Denisa Slavkovská – VNÚTROPLOCHY

Wine Gallery

Záhradnícka 72, Bratislava

Otvorenie: piatok 6. 8. 2021 o 18.00 hod.

Trvanie: 6. 8. – 6. 9. 2021

Pokračovanie výstavy:

New Platform Gallery

DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava

Trvanie: 28. 7. – 1. 9. 2021

Kurátori: Marianna Brinzová a Andrej Jaroš

Wine Gallery v spolupráci s New Platform Gallery[1] predstavuje ďalšiu samostatnú autorskú výstavu vo výstavnom pláne na rok 2021. Po pauze zapríčinenej koronavírusom sa v priestoroch vinárne na Záhradníckej ulici a Domu kultúry Zrkadlový háj ako druhá prezentuje vizuálna umelkyňa Denisa Slavkovská (*1994) s výstavným projektom Vnútroplochy. Výstava, ktorá prezentuje autorkine najnovšie maľby a kresby, je koncipovaná ako dvojvýstava, respektíve jedna výstava prebiehajúca na dvoch miestach súčasne. Pokračovanie výstavy je od 28. 7. 2021 sprístupnené v priestore New Platform Gallery v DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 3 v Petržalke, kde sú vystavené obrazy a kresby, ktoré nadväzujú na inštaláciu vo vinárni. Všetky diela sú výstupom zo štipendia udeleného Fondom na podporu umenia a doteraz neboli nikde verejne prezentované. 

Projekt Vnútroplochy začal vznikať ešte v čase, keď autorka dokončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale pandémia už bola v plnom prúde. S oboma týmito skutočnosťami sa musela nejakým spôsobom vyrovnať, ako na ľudskej, tak i profesijnej báze. Vnútroplochy mali pôvodne nadväzovať na jej magisterskú prácu How it Was to be a Human?, v ktorej skúmala symbol ľudskej postavy/človeka. Pomocou sociálneho výskumu a štúdia sémantiky sa vtedy Slavkovská snažila vytvoriť znak, ktorý by bol všeobecne čitateľný a vo svojom základe divákom jednotne interpretovaný – bez rozdielu na kultúrne zázemie, časové obdobie, vek recipienta a ostatné vonkajšie vplyvy. Projektom skúmala človeka ako súčasť ľudstva, generácie, pohlavia, rasy, kultúry, národnosti, náboženstva, no i ako samostatnú jednotku s osobnou skúsenosťou a prežívaním. Od predošlého projektu sa Slavkovská snažila ráznejšie odosobniť a posunúť sa ďalej, lebo cítila isté zacyklenie a pochybnosti o svojej tvorbe, cez ktoré sa potrebovala preniesť. Vymedzila si na to priestor a čas a dopriala si dostatok voľnosti. Jej postupy v rámci procesu tvorby by sme teda mohli označiť skôr za asociatívne a z časti automatické. Vizuálne sa od starších diel vzďaľuje, ale svojím spôsobom naďalej skúma človeka, jeho telesnosť a vnútorné i vonkajšie prežívanie. Cez svoju osobnú skúsenosť a pamäť abstrahuje jednotlivé fragmenty a vnemy z hmotného aj myšlienkového sveta. 

O projekte Vnútroplochy Slavkovská spočiatku uvažovala ako o projekte so všeobecnejším názvom, ktorý by vo svojej podstate popisoval dej odohrávajúci sa v ploche obrazu. Počas procesu a neustáleho hľadania akoby novej témy/idey/obsahu si autorka uvedomila ďalšie významové súvislosti. To viedlo k vytvoreniu veľkej série diel, ktorá sa neustále rozrastá a obsahuje najmä maľby a kresby. Tieto výstupy pripomínajú vnútornosti alebo pohlavné orgány, ktoré sa postupne abstrahujú a rozplývajú do mäkkých zvlnených prvkov a fragmentov. Hľadanie idey a formy diel bolo pre autorku vo veľkej miere intuitívne a ako sama hovorí, „začalo sa fázou zúfalstva, ktorá vyústila do nekontrolovateľnej ľahostajnosti k materiálu, vizuálu a obsahu. Hľadanie prechádzalo cez infantilnú spomienku na detstvo a fascináciu farbou a tvarom, po ktorej nasledovalo hlboké sebapozorovanie a skúmanie toho, čo sa na týchto skúšobných skiciach opakuje a prečo. Potom prichádzalo postupné uvedomovanie si vlastnej osobnosti, akceptovanie svojich chýb a predností. Tento proces bol miestami boj, či už za, alebo proti osobnému umeleckému egu, a vyplynula z neho schopnosť vidieť a priznať si veci také, aké sú.“ 

Aktuálna maliarska tvorba Denisy Slavkovskej prezentovaná na výstave Vnútroplochy môže na diváka pôsobiť skôr plošne, keďže vychádza z jej absolvovaného štúdia grafiky (bakalárske štúdium) a daností média kresby. Vo Vnútroplochách však autorka plochu zámerne vníma ako povrch nekonkrétneho tvaru, pričom skúma jej záhyby, vibrujúce objemy, farby a pohyb formujúci charakter daného tvaru. Konečný vyabstrahovaný tvar sa svojimi vlastnosťami postupne vrýva do našej mysle, v ktorej si hľadá dočasné miesto. Núti nás rozpamätávať sa a asociovať… Obrazy Denisy Slavkovskej tak hovoria o osobnej skúsenosti, ktorá je však prenesiteľná. V jej Vnútroplochách prebieha snaha o komunikáciu medzi autorom a divákom, je to však komunikácia podvedomá, smerovaná cez daný výjav/obraz smerom von a späť.

Denisa Slavkovská (*1994, Poprad) je absolventkou Ateliéru maľby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na VŠVU v Bratislave a Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby Petra Ronaia na Fakulte umení TUKE. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovensku a skupinových prezentácií u nás aj v zahraničí. V roku 2019 sa stala finalistkou českej Ceny Exit – súťaže pre študentov/študentky českých a slovenských vysokých umeleckých škôl študujúcich v programe Výtvarné umenie, ktorú vyhlasuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Aktuálne je finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre rok 2021. Venuje sa maľbe, jej presahom, kresbe a tvorbe inštalácií, pričom aktuálne skúma postavenie človeka vo vzťahu k osobnému i verejnému priestoru.

Realizáciu diel autorky Denisy Slavkovskej z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia. 


[1] Projekt New Platform Gallery (NPG) bol pôvodne nazvaný ako Platform House Gallery a sídlil v co-working centre Platform House na Sliačskej 1E v Bratislave. Pred približne rokom zmenil názov aj miesto pôsobenia. NPG je kurátorským projektom Andreja Jaroša a Marianny Brinzovej, ktorý prebieha od polovice roku 2019 až do súčasnosti. V rámci projektu realizujú výstavy v priestore DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 3 a v priestore Wine Gallery na Záhradníckej 72 v Bratislave.

Uverejnené Vložiť komentár

Výstava POSILKA vo Wine Gallery predĺžená do 25.7.

Viliam Slaminka Posilka

Ak sa vám nepodarilo urobiť si čas na príjemný večer pri vínku a dielach umelca Viliama Slaminku, radi vás informujeme, že tak môžete urobiť ešte do 25.7.2021, do kedy sa jeho výstava vo vinotéke Wine Gallery predlžuje. Jeho diela reflektujú aktuálne sociálne problémy vo vzťahu k umeniu a popkultúre. Dôraz kladie na jednoduchosť, tvarovú štylizáciu, prácu s farbou, hravosť a vtip. Čo poviete priatelia… skvelé prostredie na konverzáciu aj konzumáciu, však? Rezervácia nie je potrebná, stačí prísť.
ČO: Výstava – Viliam Slaminka – Posilka
KDE: Wine Gallery, Záhradnícka 72, Bratislava
Trvanie: 22.5. – 25.7.2021
Kurátori: Andrej Jaroš a Marianna Brinzová

Uverejnené Vložiť komentár

Pokračovanie výstavy umelca Viliama Slaminku v priestore vinotéky Wine Gallery v Bratislave

Viliam Slaminka

Nielen hmotou je človek živý… Pripomeňte si predcovidové časy, keď socializácia a kultúra boli samozrejmosťou, a nenechajte si ujsť výstavný projekt s názvom POSILKA od vizuálneho umelca Viliama Slaminku. Názov výstavy vtipne glosuje obdobie posledného vyše roka nášho nažívania si s koronavírusom, keď padli zákazy zhromažďovania a organizovania podujatí. Zatvorili sa všetky kultúrne stánky vrátane galérií, ale tento zákaz postihol aj šport a k nemu prislúchajúce fitnescentrá a posilňovne. Práve obrazy so športovou tematikou, ktoré v sebe kódujú vtip sú sprístupnené v priestore vinotéky Wine Gallery na Záhradníckej 72 v Bratislave, kam Vás srdečne pozývame.