O nás

Čo v skutočnosti robíme?

Tvoríme prostredníka medzi výrobcom a kupujúcim.
Vytvárame prostredie, kde sa kupujúci môžu dozvedieť
viac o víne, výrobcoch, odrodách a následne si tieto
produkty aj zakúpiť.


Naša vízia

Vytvoriť miesto, kde sa ľudia z celej Európy,
ale aj sveta môžu dozvedieť o Slovenskom víne
viac. Chceme dokázať, že Slovenské víno je nielen
jedinečné, ale aj úžasne chutí.


História začiatkov

Ako to býva zvykom aj Naše začiatky boli veľmi ťažké,
hľadanie spôsobov pre uplatnenie na rôznych
trhoch, získanie si dôvery zákazníkov. Toto všetko
postupne prekonávame a stávame sa silnejšími.


Spolupracujte s nami!

Táto výzva je nielen pre výrobcov na zlepšenie komunikácie, ale aj pre Našich zákazníkov, ktorí sú hlavným motorom Našej spoločnosti.
K hodnote vína pridávajte komentáre a My Vás za to odmeníme.